Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení nákupu IT služeb
Řízení nákupu IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U133A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení nákupu IT služeb“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je dosáhnout co nejefektivnějšího portfolia nakupovaných produktů a služeb . Realizovat jednotlivé nákupní operace.
2. Obsah úlohy
 • Řízení nákupu služeb představuje standardní procedury specifikace požadavků na nakupované služby, určení a výběr možných dodavatelů, objednávání služeb, přípravu podkladů pro SLA a obchodní smlouvy, ověřování a vyřizování dodavatelských faktur atd.
 • Během procesu nákupu služeb je třeba zohlednit následující oblasti :
  • dobré jméno poskytovatele, transparentnost,
  • požadované služby,
  • podporované případy užití,
  • způsob implementace,
  • celkový počet uživatelů,
  • skupiny uživatelů,
  • doba trvání smlouvy,
  • požadavky na bezpečnost,
  • servis a podpora,
  • cenový model,
  • legislativní rámec.
3. Vstupy úlohy
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Výkazy nákupu (DQ166A),
 • Analýzy nákupu (DQ171A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Report o průběhu plnění SLA (D114A ),
 • Hodnocení kvality SLA (D118A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Evidence dodavatelů (DQ154A), aktualizovaná,
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A), aktualizovaná,
 • Výkazy nákupu (DQ166A), aktualizované,
 • Smlouva(y) o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Operation Level Agreement, OLA (D104A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Na kvalitu řízení nákupů má v ýrazný vliv kvalita zajištění úlohy Řízení vztahů k dodavatelům IT (U132A ),
 • Předpokladem systematického řízení nákupů IT služeb a produktů jsou jasně a přesně definované standardy – technologické, obchodní i organizační (výběrová řízení apod.),
 • Řízení nákupů IT je výrazně ovlivněno koncepcí outsourcingu a zajištění systémové integrace – úloha musí být řešena v úzkém kontextu s úlohami vázanými k outsourcingu.
6. Doporučené praktiky
 • Vzhledem k obvyklé pracovní a ekonomické náročnosti nákupů v IT je účelné pro tyto činnosti vyčlenit specialistu , případně specialisty,
 • Nákupy v IT je dobré rozčlenit do kategorií podle významu a finančního objemu a podle toho definovat i úrovně jejich schvalování – vlastníci, nejvyšší management, CIO a řízení IT,
 • Pořizovat IT služby a produkty a služby podle výše ceny není obvykle efektivní nebo bezpečný způsob nákupů.
7. “Řízení nákupu IT služeb“ - klíčové aktivity
 • Analýza aktuálního stavu cílů a požadavků podniku - zhodnocení úrovně jejich pokrytí a formulování potřeby nových IT služeb nebo jejich změn.
 • Analýza nabídky služeb a produktů na IT trhu podle jejich typů cen, dodavatelů.
 • Zpracování poptávky - zpracování dílčí poptávky nebo komplexního poptávkového dokumentu jako vstupu pro přípravu výběrového řízení, případně jednotlivých, dílčích nákupů.
 • Výběr konkrétního dodavatele, nebo příprava výběrového řízení.
 • Zpracování objednávky na požadované služby a produkty
 • Zpracování obchodní dokumentace.
 • Příprava podkladů pro SLA.