Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řízení nákupu IT služeb
Řízení nákupu IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U133A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Řízení nákupu IT služeb“ – cíl, účel

Cílem úlohy je dosáhnout co nejefektivnějšího portfolia nakupovaných produktů a služeb. Realizovat jednotlivé nákupní operace.

2. Obsah úlohy

Řízení nákupu služeb představuje standardní procedury specifikace požadavků na nakupované služby, určení a výběr možných dodavatelů, objednávání služeb, přípravu podkladů pro SLA a obchodní smlouvy, ověřování a vyřizování dodavatelských faktur atd. Během procesu nákupu služeb je třeba zohlednit následující oblasti:

 1. dobré jméno poskytovatele, transparentnost,
 2. požadované služby,
 3. podporované případy užití,
 4. způsob implementace,
 5. celkový počet uživatelů,
 6. skupiny uživatelů,
 7. doba trvání smlouvy,
 8. požadavky na bezpečnost,
 9. servis a podpora,
 10. cenový model,
 11. legislativní rámec.
3. Vstupy úlohy
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 • Výkazy nákupu (DQ166A),
 • Analýzy nákupu (DQ171A),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Report o průběhu plnění SLA (D114A ),
 • Hodnocení kvality SLA (D118A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Výstupy úlohy:
 • Evidence dodavatelů (DQ154A), aktualizovaná,
 • Evidence dodavatelských cen (DQ155A), aktualizovaná,
 • Výkazy nákupu (DQ166A), aktualizované,
 • Smlouva(y) o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
 • Operation Level Agreement, OLA (D104A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ).
5. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Na kvalitu řízení nákupů má výrazný vliv kvalita zajištění úlohy Řízení vztahů k dodavatelům IT (U132A ),
 • Předpokladem systematického řízení nákupů IT služeb a produktů jsou jasně a přesně definované standardy – technologické, obchodní i organizační (výběrová řízení apod.),
 • Řízení nákupů IT je výrazně ovlivněno koncepcí outsourcingu a zajištění systémové integrace – úloha musí být řešena v úzkém kontextu s úlohami vázanými k outsourcingu.
6. Doporučené praktiky
 • Vzhledem k obvyklé pracovní a ekonomické náročnosti nákupů v IT je účelné pro tyto činnosti vyčlenit specialistu, případně specialisty,
 • Nákupy v IT je dobré rozčlenit do kategorií podle významu a finančního objemu a podle toho definovat i úrovně jejich schvalování – vlastníci, nejvyšší management, CIO a řízení IT,
 • Pořizovat IT služby a produkty a služby podle výše ceny není obvykle efektivní nebo bezpečný způsob nákupů.
7. “Řízení nákupu IT služeb“ - klíčové aktivity

7.1. Analýza aktuálního stavu cílů a požadavků podniku

Zhodnocení úrovně jejich pokrytí a formulování potřeby nových IT služeb nebo jejich změn.

7.2. Analýza nabídky služeb a produktů na IT trhu podle jejich typů cen, dodavatelů.
7.3. Zpracování poptávky

Zpracování dílčí poptávky nebo komplexního poptávkového dokumentu jako vstupu pro přípravu výběrového řízení, případně jednotlivých, dílčích nákupů.

7.4. Výběr konkrétního dodavatele, nebo příprava výběrového řízení.
7.5. Zpracování objednávky na požadované služby a produkty.
7.6. Zpracování obchodní dokumentace.
7.7. Příprava podkladů pro SLA.