Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Smlouva o provozní úrovni poskytovaných služeb (OLA, Operation Level Agreement)
Smlouva o provozní úrovni poskytovaných služeb (OLA, Operation Level Agreement)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D104A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Smlouva o provozní úrovni poskytovaných služeb (OLA, Operation Level Agreement) - účel dokumentu
 • Účelem je kontrola shody výkonu služby s SLA.
2. Struktura dokumentu:
 1. Název IT služby,
 2. Úvodní ustanovení,
 3. Kontaktní osoby (Jméno poskytovatele služby, Jméno zákazníka služby),
 4. Délka trvání smlouvy (Datum zahájení platnosti, Datum ukončení platnosti),
 5. Popis služby,
 6. Vztahy k dalším službám,
 7. Zodpovědnosti,
 8. Zaručení kvality a výkaz průběhu,
 9. Účtování služby,
 10. Přílohy.
3. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
4. Vznik dokumentu
 • Ve skupině úloh: Návrh a realizace IT služeb (TG101 ).