Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy nákupu
Analýzy nákupu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ171A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2018-06-10
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. “Analýzy nákupu“ - účel dokumentů
 • Analýzy v rámci řízení nákupu představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací, které vyhodnocují metriky, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze.
 • Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení nákupu na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.
2. Obsah dokumentů
 • Obsah analytických tabulek odpovídá funkcím v úloze "Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb“ (UQ154A ):
  • Analýzy ekonomických ukazatelů nákupů dle zvolených dimenzí – viz úloha (UQ154A ),
  • Analýzy ukazatelů nákupů procesního charakteru – viz úloha (UQ154A ),
  • Analýzy ukazatelů prodeje organizačního charakteru – viz úloha (UQ154A ),
  • Analýzy ukazatelů nákupu organizačního charakteru – viz úloha (UQ154A ),
  • Časové analýzy nákupu („Time Intelligence“) – viz úloha (UQ154A ),
  • Srovnávací analýzy nákupních aktivit – viz úloha (UQ154A ).
3. Vznik a aktualizace dokumentů
 • Úloha : Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb“ (UQ154A ).
4. Reference, poznámky
 • Příklady analytických výstupů nákupů v Microsoft Dynamics Nav:
  • Matice analýzy nákupu ,
  • Nejlepších 10 dodavatelů .