Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Koncepce sourcingu
Koncepce sourcingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D062A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Koncepce sourcingu - účel dokumentu
 • Účelem je specifikovat zaměření způsobů a forem sourcingu vzhledem k provozu a rozvoji jednotlivých služeb, aplikací a infrastruktury a definovat pro ně pravidla výběru.
2. Obsah dokumentu
 • Koncepce sourcingu je součástí i podnikové strategie.
 • Navazuje na byznys model a určuje, které základní aktivity dodavatelského řetězce jsou v zodpovědnosti podniku a za které odpovídají externí partneři.
 • Určuje pravidla sourcingového procesu v podniku, tj. pravidla, která musí respektovat nižší úrovně podnikového řízení při rozhodování o sourcingu.
 • Koncepce sourcingu v IT navazuje na podnikovou koncepci a řeší následující otázky :
  • co nutně musí být v IT zajišťováno interně a proč,
  • co je vhodnější zajišťovat externě a proč,
  • co by bylo vhodné zajišťovat externě, ale s ohledem na nedostatečnou nabídku nebo nekvalitní nabídku služeb na trhu bude ještě ponecháno v podniku,
  • pokud určitou oblast bude podnik zajišťovat externě, jak se ošetří rizika vyplývající z externího řešení oblasti, zejména přílišnou závislost na externím partnerovi, únik citlivých informací, kvalitu služeb a její garanci atd.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Návrh sourcingu IT (U035A ).