Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Kritéria hodnocení variant outsourcingu
Kritéria hodnocení variant outsourcingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D063A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Kritéria hodnocení variant outsourcingu - účel dokumentu

Účelem je vyhodnotit existující varianty outsourcingu jako jeden ze vstupů řešení celkové koncepce sourcingu.

2. Obsah dokumentu

Obsahuje postup a kritéria hodnocení různých variant outsourcingu. Hodnocené období bývá delší než jeden rok, např. tři roky.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu