Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Kritéria hodnocení variant outsourcingu
Kritéria hodnocení variant outsourcingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D063A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Kritéria hodnocení variant outsourcingu - účel dokumentu
 • Účelem je vyhodnotit existující varianty outsourcingu jako jeden ze vstupů řešení celkové koncepce sourcingu.

2. Obsah dokumentu
 • Obsahuje postup a kritéria hodnocení různých variant outsourcingu.
 • Hodnocené období bývá delší než jeden rok, např. tři roky.
3. Struktura dokumentu
 1. Doporučený postup hodnocení variant outsourcingu,
 2. Výběr relevantních kritérií,
 3. Podpůrné informace k určení priorit a hodnot outsourcingu,
 4. Kritéria pro hodnocení variant outsourcingu:
  1. Náklady (v tis. Kč),
  2. Přínosy (v tis. Kč),
  3. Rizika,
  4. Poskytovatel,
  5. Obsah řešení,
  6. Objemová omezení,
  7. Kvalita řešení,
  8. Doba řešení.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Návrh sourcingu IT (U035A ).