Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Náklady na IT, nákladové druhy
Náklady na IT, nákladové druhy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI202
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Náklady na IT, nákladové druhy- obsahové vymezení
 • Dimenze druhového členění nákladů na IT je považována v kontextu nákladů za základní .
 • Podrobně člení náklady vstupující do podniku, resp. podnikové informatiky z vnějšího okolí, a proto je v nákladových analýzách informatiky pokládána za jednu z nejvýznamnějších.
 • Jejím účelem je podrobně sledovat a analyzovat náklady v rozlišení na investiční (pořizovací, upgrade) a provozní, tj. na zajištění správy a provozu informačního systému.
2. Prvky dimenze
 • Investiční náklady, CAPEX - Capital expenses :
  • Technické prostředky,
  • Software,
  • Aplikace,
  • Budovy a pracovní prostory.
 • Neinvestiční, provozní náklady, resp. OPEX - Operative expenses :
  • Nakupované služby,
  • Osobní náklady,
  • Odpisy,
  • Budovy a pracovní prostory v případě, že jde o pronájem,
  • Spotřební materiál,
  • Ostatní a režijní náklady.
3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané nákladové druhy.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie nákladů:
  • Identifikátor kategorie nákladových druhů,
  • Plný název kategorie nákladových druhů,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie nákladových druhů
 • Úroveň 2: Nákladová položka :
  • Identifikátor nákladové položky,
  • Identifikátor kategorie nákladových druhů,
  • Plný název nákladové položky.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).