Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Náklady na IT dle životního cyklu
Náklady na IT dle životního cyklu
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI203
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Náklady na IT dle životního cyklu - obsahové vymezení
 • Dimenze rozlišuje náklady dle fází životního cyklu informačního systému .
 • Umožňuje analyzovat náklady podle těchto fází a sledovat jejich nákladovou náročnost. Zdrojem dat je projektová a nákladová evidence.
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze rozlišuje tři úrovně, a to náklady na fáze – skupiny nákladů ve fázích – dílčí nákladové položky . První dvě úrovně dimenze zahrnují tyto prvky:
 • Náklady na pořízení :
  • Náklady na vývoj,
  • Nákup zařízení, projektu,
  • Pronájem zařízení,
  • Náklady na implementaci a testování,
  • Náklady na související změny business procesů.
 • Náklady na zajištění provozu a užití :
  • Provoz ICT infrastruktury,
  • Licence na software,
  • Budovy, energie, spotřební materiál, pojištění, administrativa majetku,
  • Školení uživatelů,
  • Podpora uživatelů (help desk, resp. service desk).
 • Náklady na údržbu :
  • Prodloužení životnosti, úprava funkcionality, zvýšení výkonu.
 • Náklady na likvidaci zařízení.
  • Náklady na likvidaci zařízení.
3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané náklady dle životního cyklu.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupiny nákladů dle životního cyklu :
  • Identifikátor skupiny nákladů dle životního cyklu,
  • Plný název skupiny nákladů dle životního cyklu,
  • Obsahové vymezení a účel skupiny nákladů dle činností.
 • Úroveň 2: Náklady dle činností :
  • Identifikátor nákladu dle životního cyklu,
  • Identifikátor skupiny nákladů dle životního cyklu,
  • Plný název nákladu dle životního cyklu,
  • Obsahové vymezení a účel nákladu dle životního cyklu.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).