Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Náklady na IT dle životního cyklu
Náklady na IT dle životního cyklu
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI203
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Náklady na IT dle životního cyklu - obsahové vymezení

Dimenze rozlišuje náklady dle fází životního cyklu informačního systému. Umožňuje analyzovat náklady podle těchto fází a sledovat jejich nákladovou náročnost. Zdrojem dat je projektová a nákladová evidence.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze rozlišuje tři úrovně, a to náklady na fáze – kategorie nákladů ve fázích – dílčí nákladové položky. První dvě úrovně dimenze zahrnují tyto prvky:

Náklady na pořízení:

 1. Náklady na vývoj,
 2. Nákup zařízení, projektu,
 3. Pronájem zařízení,
 4. Náklady na implementaci a testování,
 5. Náklady na související změny business procesů.

Náklady na zajištění provozu a užití:

 1. Provoz ICT infrastruktury,
 2. Licence na software,
 3. Budovy, energie, spotřební materiál, pojištění, administrativa majetku,
 4. Školení uživatelů,
 5. Podpora uživatelů (help desk, resp. service desk).

Náklady na údržbu:

 1. Prodloužení životnosti, úprava funkcionality, zvýšení výkonu.

Náklady na likvidaci zařízení.

 1. Náklady na likvidaci zařízení.
3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Účetní evidence (DQ041A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané náklady dle životního cyklu.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Skupiny nákladů dle životního cyklu:

 • Identifikátor skupiny nákladů dle životního cyklu,
 • Plný název skupiny nákladů dle životního cyklu,
 • Obsahové vymezení a účel skupiny nákladů dle činností.

Úroveň 2: Náklady dle činností:

 • Identifikátor nákladu dle životního cyklu,
 • Identifikátor skupiny nákladů dle životního cyklu,
 • Plný název nákladu dle životního cyklu,
 • Obsahové vymezení a účel nákladu dle životního cyklu.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze