Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou
Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S037
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Je zpracována analýza stavu personálních zdrojů podniku vzhledem k IT, z pohledu jejich profesních struktur, kvalifikace apod. a jsou specifikovány personální potřeby na další období?
 2. Je k dispozici základní koncepce sourcingu v podniku , která bude definovat pravidla pro rozhodování o zajišťování potřebných IT profesí?
 3. Má podnik přehled o reálné nabídce IT profesí na trhu práce a za jakých podmínek lze nové IT pracovníky získat?
 4. Je jasné, které IT služby bude vhodné řešit na bázi služeb cloud coputingu , např. SaaS, IaaS a dalších?
 5. Je třeba vyhodnotit otázku, které služby a aktivity je vhodné řešit formou centra sdílených služeb ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Návrh sourcingu IT (U035A ),
 • Cloud Governance (U052A ),
 • Cloud management (U053A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Je účelné jasně specifikovat zejména analytické a projektové činnosti, které mají pro podnik strategický charakter a podnik by měl mít na ně své vlastní pracovníky,
 • Analýzy stavu pracovníků vzhledem k IT by měly být realizovány i v zainteresované části uživatelské sféry,
 • Analýzy by měly být časově svázány i s komplexním hodnocením pracovníků.