Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Cloud management
Cloud management
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U053A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Karkošková, S. (KIT,VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Cloud management“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je návrh přizpůsobitelného modelu cloud managementu.
  • Cloud management respektuje principy IT managementu , které specializuje pro prostředí služeb cloud computingu a rozšiřuje jejich principy, procesy a role o specifika cloud computingu.
2. Obsah úlohy

2.1. Vymezení cloud managementu
  • Cloud management je řídicí systém, který zabezpečuje efektivní využívání služeb cloud computingu a zajišťuje, že cíle stanovené cloud governance (U052A ) budou dosaženy prostřednictvím souboru různých aktivit, a to plánování, výběr, osvojení, nasazení, provoz, monitorování a ukončení provozu služeb cloud computingu.
3. “Cloud management“ - klíčové aktivity:
  • Strategie využití služeb cloud computingu,
  • Výběr služby cloud computingu,
  • Přechod na využívání služby cloud computingu,
  • Provoz služeb cloud computingu,
  • Nepřetržité zdokonalování služby cloud computingu.