Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet externích dodavatelů služeb
Počet externích dodavatelů služeb
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I071
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
dodavatel
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet externích dodavatelů služeb - představuje zajištění IT služeb z hlediska počtu a různorodosti dodavatelů. Odvozené výpočty se zjišťují na základě atributů dimenze Dodavatelé. Na základě atributů dimenze Dodavatelé lze analyzovat význam dodavatelů (strategický, standardní apod.), kvalitu dodavatele, dobu, po kterou dodavatel zajišťuje služby informatiky pro podnik.
2. Související metriky
  • Podíl tuzemských dodavatelů v %,
  • Podíl zahraničních dodavatelů v %,
  • Podíl externích zahraničních (včetně SR) dodavatelů IT služeb a produktů na všech IT dodavatelích evidovaných v databázi dodavatelů v procentech,
  • Podíl externích dodavatelů aplikací v %.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence dodavatelů (DQ154A),
  • Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
  • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
  • Koncepce sourcingu (D062A ).
4. Adekvátní dimenze