Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : IT projekty
IT projekty
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. IT projekty - obsahové vymezení
 • Projektová dimenze definuje strukturu veškerých plánovaných a řešených projektů v IT.
 • Je třeba podle konkrétních podmínek posoudit, zda do této dimenze zařazovat i projekty na hranici informatiky , tj. BPR (Business Process Reengineering) projekty, projekty rozvoje organizace apod.
 • Zdrojem pro tuto dimenzi je plánovací a projektová dokumentace informatiky .
2. Prvky dimenze
 • MBI rozlišuje dvě úrovně dimenze, a to kategorie projektů – projekty.
 • Může zahrnovat např. tři kategorie projektů , a to:
  • Aplikační projekty , které se bezprostředně váží na uživatele, resp. koncového zákazníka, který je také zodpovědný za jejich efektivnost a využití,
  • Infrastrukturní projekty , za jejichž kvalitu a efektivnost nese bezprostřední odpovědnost útvar IT,
  • Ostatní projekty .
3. Datové zdroje dimenze
 • Strategický plán projektů (D071A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané projekty nebo kategorie projektů.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie projektů :
  • Identifikátor kategorie projektů,
  • Plný název kategorie projektů,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie projektů
 • Úroveň 2: Projekty :
  • Identifikátor projektu,
  • Identifikátor kategorie projektů,
  • Plný název projektu,
  • Obsahové vymezení a účel projektu,
  • Priorita řešení projektu (3 – 1).
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).