Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : IT projekty
IT projekty
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI104
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. IT projekty - obsahové vymezení

Projektová dimenze definuje strukturu veškerých plánovaných a řešených projektů v IT. Je třeba podle konkrétních podmínek posoudit, zda do této dimenze zařazovat i projekty na hranici informatiky, tj. BPR (Business Process Reengineering) projekty, projekty rozvoje organizace apod. Zdrojem pro tuto dimenzi je plánovací a projektová dokumentace informatiky.

2. Prvky dimenze

MBI rozlišuje dvě úrovně dimenze, a to kategorie projektů – projekty a může zahrnovat např. tři kategorie projektů, a to:

 1. Aplikační projekty, které se bezprostředně váží na uživatele, resp. koncového zákazníka, který je také zodpovědný za jejich efektivnost a využití,
 2. Infrastrukturní projekty, za jejichž kvalitu a efektivnost nese bezprostřední odpovědnost útvar IT,
 3. Ostatní projekty.
3. Datové zdroje dimenze
 • Strategický plán projektů (D071A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Plán projektu (D401A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané projekty nebo kategorie projektů.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie projektů:

 • Identifikátor kategorie projektů,
 • Plný název kategorie projektů,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie projektů

Úroveň 2: Projekty:

 • Identifikátor projektu,
 • Identifikátor kategorie projektů,
 • Plný název projektu,
 • Obsahové vymezení a účel projektu,
 • Priorita řešení projektu (3 – 1).
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze