Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Strategický plán projektů
Strategický plán projektů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D071A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Strategický plán projektů - účel dokumentu

Účelem je určit na strategické úrovni hlavní rozvojové projekty, jejich priority a strategický význam pro podnik.

2. Obsah dokumentu

Plán transformace současného stavu podnikové informatiky do stavu cílového je představován zejména strategickým plánem projektů. Tento plán zahrnuje definici (rámcové zadání) jednotlivých informatických projektů, kde zadání každého projektu určuje obsah, finanční a pracovní nároky a odhadovanou dobu realizace projektu.