Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Specifikace projektů a jejich priorit
Specifikace projektů a jejich priorit
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U041A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Specifikace projektů a jejich priorit“ – cíl, účel
  • Úloha představuje IT projekty, které jsou migračním plánem ze současného do cílového stavu podnikové informatiky,
  • Cílem úlohy je definovat plánované projekty , určit významné vzájemné vazby těchto projektů a určit priority projektů.
  • Priority projektů se určují tak, aby byly respektovány priority uživatelských požadavků a aby se neporušila integrita informačního systému.
2. “Specifikace projektů a jejich priorit“ - klíčové aktivity
  • Určení obsahu každého projektu (co bude dodáno),
  • Určení vazeb každého projektu na jiné projekty, resp. komponenty informačního systému,
  • Způsob zajištění projektu (externími dodavateli, vlastními kapacitami),
  • Návrh harmonogramu každého projektu,
  • Návrh rozpočtu každého projektu.