Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Specifikace projektů a jejich priorit
Specifikace projektů a jejich priorit
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U041A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Specifikace projektů a jejich priorit“ – cíl, účel
 • Úloha představuje IT projekty, které jsou migračním plánem ze současného do cílového stavu podnikové informatiky,
 • Cílem úlohy je definovat plánované projekty , určit významné vzájemné vazby těchto projektů a určit priority projektů.
 • Priority projektů se určují tak, aby byly respektovány priority uživatelských požadavků a aby se neporušila integrita informačního systému.
2. Vstupy úlohy:
 • Katalog cílů informatiky (D041A ),
 • Informační strategie (D001A ), kapitoly 6, 7, 8, 9,
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A).
3. Výstupy úlohy:
 • Informační strategie (D001A ), kapitola 10,
 • Strategický plán projektů (D071A ),
 • Kritéria hodnocení priorit projektů (D072A ).
4. “Specifikace projektů a jejich priorit“ - klíčové aktivity
 • Určení obsahu každého projektu (co bude dodáno),
 • Určení vazeb každého projektu na jiné projekty, resp. komponenty informačního systému,
 • Způsob zajištění projektu (externími dodavateli, vlastními kapacitami),
 • Návrh harmonogramu každého projektu,
 • Návrh rozpočtu každého projektu.