Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán projektu
Plán projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D401A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Matoušková, S, (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán projektu - účel dokumentu

Účelem je rozpracovat a naplánovat veškeré charakteristiky projektu, které je k zahájení prací na projektu potřebné stanovit, posoudit a rozhodnout.

2. Obsah dokumentu

Plán projektu vychází z projektového záměru (je vypracován na základě zde konstatovaných okolností a zde určených charakteristik projektu) a respektuje řídící a organizační principy definované ve Specifikaci projektu. Obdobnou strukturu mají pak plány jednotlivých etap projektu. Plán projektu zahrnuje:

 1. Nezbytné předpoklady pro splnění plánu - tj. předpoklady ekonomické, organizační, personální, technické a technologické, vymezení a specifikace externích faktorů, vyhodnocení klíčových dosavadních zkušeností,
 2. Vymezení obsahu projektu - struktura řešených modulů, základní funkcionalita, struktura prací (WBS, Work Breakdown Structure), specifikace etap projektu,
 3. Výstupy projektu - včetně kvalitativních aspektů a specifikace jejich akceptačních kritérií,
 4. Projektové metriky - jejich obsahové vymezení, způsob jejich využití i měření, vzhledem k postupu projektu i jeho výstupům,
 5. Náklady na projekt - především v druhovém členění, struktura je v dimenzi "Náklady na IT, nákladové druhy" (DI202 ) a podle životního cyklu projektu, struktura je v dimenzi "Náklady na IT dle životního cyklu" (DI203 ). Představují současně podklady pro zpracování rozpočtu projektu,
 6. Efekty projektu - název a obsahové vymezení efektu, typ efektu, tj. ekonomický, mimoekonomický, termíny a způsob měření, zodpovědnost za dosažení, výchozí a cílové hodnoty, případně potřebné zdroje a předpoklady k dosažení efektu. Doporučené struktury efektů jsou v dimenzích "Ekonomické efekty IT" (DI204 ) a "Mimoekonomické efekty IT" (DI205 ),
 7. Organizace projektu - role a jejich obsazení, plán řízení komunikace, komunikační procedury a pravidla, součinnost jednotlivých subjektů a organizačních celků,
 8. Harmonogram projektu,
 9. Milníky projektu,
 10. Plán potřeby a čerpání zdrojů,
 11. Rizika projektu - plán řízení rizik, návrh objemu financí pro pokrytí rizik projektu, resp. Rizikového rozpočtu,
 12. Rezervy potřebné pro realizaci projektu.