Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Mimoekonomické efekty IT
Mimoekonomické efekty IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI205
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Mimoekonomické efekty IT - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje strukturu kvalitativních efektů vyjadřovaných různými charakteristikami . Souhrnná charakteristika je vyjádření významu efektu pro podnik např. škálou 0 – 5.
 • Mimoekonomické efekty se rozlišují se n a dvou úrovních: kategorie mimoekonomických efektů – mimoekonomické efekty , přičemž skupiny mimoekonomických efektů jsou rozděleny dle metody BSC na efekty finanční, zákaznické, procesní, efekty učení a růstu a pak ostatní efekty.
2. Prvky dimenze
 • Kategorie mimoekonomických efektů v MBI tvoří:
  • Postavení na trhu,
  • Vztahy k zákazníkům,
  • Zkvalitnění podnikových procesů,
  • Zvýšení analytické úrovně řízení,
  • Vztahy k pracovníkům a partnerům.
3. Datové zdroje dimenze
 • Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ),
 • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
 • Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Průměrné hodnoty za vybrané mimoekonomické efekty.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie mimoekonomických efektů :
  • Identifikátor kategorie mimoekonomických efektů,
  • Plný název kategorie mimoekonomických efektů,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie mimoekonomických efektů.
 • Úroveň 2: Mimoekonomické efekty :
  • Identifikátor mimoekonomických efektu,
  • Identifikátor kategorie mimoekonomických efektů,
  • Plný název mimoekonomických efektu,
  • Obsahové vymezení mimoekonomických efektu,
  • Časová perioda zjišťování efektu,
  • Měrná jednotka nebo stupnice hodnot, způsob vyjádření efektu.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).