Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : IT služby
IT služby
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI101
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. IT služby - obsahové vymezení
 • Dimenze IT služeb představuje jednu z klíčových dimenzí řízení informatiky a tedy i MBI.
 • Zahrnuje strukturu poskytovaných IT služeb vymezených obvykle v katalogu služeb, který je i zdrojem pro její naplnění a aktualizaci. V souladu s tím, že služby jsou klíčovým objektem současných systémů řízení IT, tak tato dimenze slouží k řešení většiny analytických úloh , tj. k analýzám jejich počtu a objemu, nákladům na ně, jejich kvality apod.
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze se člení na kategorie služeb – služby .
 • Kategorie služeb se člení na:
  • Informační služby,
  • Aplikační služby,
  • Infrastrukturní služby,
  • Vývojové služby,
  • Podpůrné služby,
  • Služby systémové integrace.
3. Datové zdroje dimenze
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané služby nebo kategorie služeb.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie služeb:
  • Identifikátor kategorie služeb,
  • Plný název kategorie služeb,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie služeb.
 • Úroveň 2: Služby :
  • Identifikátor služby,
  • Identifikátor kategorie služeb,
  • Plný název služby,
  • Obsahové vymezení a účel služby,
  • Stav zajištění služby,
  • Měrná jednotka pro vyjádření poskytovaného objemu služby,
  • Normy a standardy spojené se zajišťováním služby,
  • Kvalita služby je měřena,
  • Strategický charakter služby (0 – provozní, 1 – konkurenceschopnost, 2 – konkurenční výhoda) ,
  • Služba je zařazena do katalogu služeb.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).