Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou
Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I142
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
služba
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou - představuje celkový rozsah zajištění potřebné kvality služeb.
2. Související metriky
  • Podíl služeb se zajištěnou dostupností na celkovém počtu služeb v %, znamená úroveň disponibility služeb vyjádřenou v % jejich nedostupnosti,
  • Počet služeb s dokumentovanými a měřenými kritérii kvality, tj. celkový počet služeb, které mají v dokumentaci nastavená kritéria jejich kvality a tato kritéria se v praxi využívají pro hodnocení služeb,
  • Podíl služeb s dokumentovanými a měřenými kritérii kvality s tím, že tato kritéria se reálně využívají, na celkovém počtu služeb. Vyjadřuje se v procentech dostupnost dokumentace - počet případů, kdy po upgrade nebo aktualizaci aplikace nebyl dostupný aktuální manuál.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
  • Report o průběhu plnění SLA (D114A ).
4. Adekvátní dimenze