Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou
Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I142
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
služba
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou představuje celkový rozsah zajištění potřebné kvality služeb.

2. Související metriky
  1. Podíl služeb se zajištěnou dostupností na celkovém počtu služeb v %, znamená úroveň disponibility služeb vyjádřenou v % jejich nedostupnosti,
  2. Počet služeb s dokumentovanými a měřenými kritérii kvality, tj. celkový počet služeb, které mají v dokumentaci nastavená kritéria jejich kvality a tato kritéria se v praxi využívají pro hodnocení služeb,
  3. Podíl služeb s dokumentovanými a měřenými kritérii kvality s tím, že tato kritéria se reálně využívají, na celkovém počtu služeb. Vyjadřuje se v procentech,
  4. Dostupnost dokumentace - počet případů, kdy po upgrade nebo aktualizaci aplikace nebyl dostupný aktuální manuál.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Smlouva o poskytovaných službách, SLA (D103A ),
  • Report o průběhu plnění SLA (D114A ).
4. Adekvátní dimenze