Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Úroveň a kvalita IT služeb
Úroveň a kvalita IT služeb
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I053
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
služba
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Úroveň a kvalita IT služeb - počet IT služeb, u nichž byly identifikovány problémy ve funkcionalitě, disponibilitě, spolehlivosti.
2. Související metriky
  • Podíl problémových služeb ze všech definovaných služeb v %,
  • Procento IT služeb, jejichž dodávka v uplynulé době odpovídala sjednaným SLA,
  • Pokrytí funkcionality vyžadované IT službami,
  • Podíl služeb s identifikovanými problémy na všech službách evidovaných v katalogu služeb.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Hodnocení kvality SLA (D118A ),
  • Evidence dodavatelů (DQ154A),
  • Analýza IT dodavatelů (D121A ).
4. Adekvátní dimenze