Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Činnosti
Činnosti
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ010
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Činnosti - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje jednotlivé vybrané dílčí činnosti uskutečňované v rámci obchodních a dalších aktivit podniku, které jsou významné pro další analýzy.
 • Dimenze je základem pro analýzy nákladů dle podnikových činností.
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze rozlišuje skupiny činností a jednotlivé činnosti, např. (v souladu s procesní dimenzí):
  • základní činnosti,
  • podpůrné činnosti,
  • řídící činnosti.
 • Dalším členěním struktury může být na činnosti externí (vzhledem k externím partnerům) a interní apod.
3. Datové zdroje dimenze
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané skupiny činností.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupina činností :
  • Identifikátor skupiny činností,
  • Název skupiny činností,
  • Obsahové vymezení skupiny činností.
 • Úroveň 2: Činnosti :
  • Identifikátor činnosti,
  • Identifikátor skupiny činností,
  • Plný název činnosti,
  • Obsahová náplň činnosti.