Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Náklady na činnosti v IT
Náklady na činnosti v IT
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I406
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Náklady na činnosti v IT - poskytují základ pro analýzy nákladů podle dílčích činností v rámci životních cyklů IT (dle Novotný a další, 2012) dle metody ABC (Activity Based Costing).
2. Související metriky
 • Podíl nákladů na činnosti IT na celkových nákladech na IT v %.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
 • Analýzy průběhu a výsledků projektu (D404A),
 • Rozpočet projektu (D411A ),
 • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
 • Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 • Nákladové analýzy IT (D322A ),
 • Plán nákladů na IT (D323A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
4. Adekvátní dimenze