Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Rozpočet projektu
Rozpočet projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D411A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Matoušková, S, (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Rozpočet projektu - účel dokumentu
  • Účelem je specifikovat strukturu plánovaných nákladů na projekt v časovém rozložení a podle nákladových druhů.
2. Obsah dokumentu
  • Rozpočet projektu představuje dokument sestavený dle podnikové metodiky obsahující především strukturu nákladů na připravovaný, resp. zahajovaný projekt.
3. Vznik dokumentu
  • V úlohách:
    • Tvorba rozpočtu na IT (U304A ),
    • Příprava projektu (U402A ).