Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace průběhu projektu
Dokumentace průběhu projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D412A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Matoušková, S, (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumentace průběhu projektu - účel dokumentu
 • Účelem je evidovat, dokumentovat a analyzovat průběh projektu , jednotlivé aktivity a jeho výsledky.
2. Obsah dokumentu
 • Dokumentace průběhu projektu představuje v MBI celou skupinu dokumentů vázajících se k průběhu projektu , zejména:
  • plány schůzek řídích a projektových týmů,
  • protokoly ze schůzek projektových týmů,
  • podklady pro oponentury a milníky v projektu,
  • protokoly obsahující výsledky oponentur a hodnocení milníků projektu atd.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Řešení projektu (U404A ).