Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace průběhu projektu
Dokumentace průběhu projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D412A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Matoušková, S, (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumentace průběhu projektu - účel dokumentu

Účelem je evidovat, dokumentovat a analyzovat průběh projektu, jednotlivé aktivity a jeho výsledky.

2. Obsah dokumentu

Dokumentace průběhu projektu představuje v MBI celou skupinu dokumentů vázajících se k průběhu projektu, zejména plány schůzek řídích a projektových týmů, protokoly ze schůzek projektových týmů, podklady pro oponentury a milníky v projektu, protokoly obsahující výsledky oponentur a hodnocení milníků projektu atd.