Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Řešení projektu
Řešení projektu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U404A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-21
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. Účel úlohy "Řešení projektu"
 • Účelem úlohy je systematicky realizovat veškeré analytické, návrhové, implementační operace při řešení projektu, a to s respektováním charakteru projektu,
 • V rámci úlohy se řeší otázky a problémy definované ve scénáři „ Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu“ (S407 ).
2. Obsah úlohy "Řešení projektu"
 • Řešení projektu představuje jeho hlavní obsahové jádro , které se liší podle typu a zaměření projektu,
 • Z pohledu koncepce MBI představuje tato úloha pouze základní principy řešení , ale její vlastní realizace je již představována skupinami úloh pro řešení jednotlivých typů projektů:
  • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
  • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
  • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Specifické úlohy business intelligence, BI (TG440 ),
  • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),
  • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
  • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ),
 • Projekt je řešen po jednotlivých etapách , které jsou naplánovány již v projektovém plánu. Na každou etapu se připravuje dílčí plán etapy , který je před jejím zahájením kontrolován a schvalován vedením projektu.
 • Výsledky a průběh etapy je reportován vedení projektu, které jsou na konci etapy předmětem kontroly. Každá etapa se zabývá řešením souvislé části projektu,
 • Záleží na konkrétních pravidlech organizací, kdo bude jednotlivé etapy řídit, může je řídit Manažer projektu nebo Manažer týmu, který je odpovědný za konkrétní etapu. Zadání a předávání jednotlivých úkolů Manažeru týmu se může realizovat na principu tzv. balíků práce , které jsou předmětem řešení, kontrol kvality i reportingu.