Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu
Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S407
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak racionálně zajistit organizaci a operativní řízení průběhu projektu?
  2. Jsou pracovní týmy připravené respektovat rozdíly v řízení a řešení projektů s ohledem na různé typy aplikačních i infrastrukturních projektů?
  3. Jak realizovat kvalitní kontrolu výsledků projektu, zkontrolovat funkcionalitu a výkonnost nově vytvořených programových modulů?
  4. Jak zajistit efektivní a kvalitní průběh implementace?
  5. Je otázkou, jak zajistit, transformaci, resp. migraci dat z původního systému do databází nové aplikace?
  6. Je otázkou, jak v případě aplikace pro velký počet uživatelů realizovat jejich plošná školení?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Pracovní týmy musí efektivně využívat dostupné metodiky a analytické metody,
  • Členové pracovních týmů z uživatelské sféry by měli být připraveni seznámit se a využívat standardní analytické metody,
  • U každého aplikačního projektu musí být definováno akceptační řízení a na základě jeho výsledků definovat postupy, jak aplikaci zavést do provozu.