Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Je třeba zajistit systematický průběh řešení a implementace IT projektu
Je třeba zajistit systematický průběh řešení a implementace IT projektu
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S407
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak racionálně zajistit organizaci a operativní řízení průběhu projektu?
 2. Jsou pracovní týmy připravené respektovat rozdíly v řízení a řešení projektů s ohledem na různé typy aplikačních i infrastrukturních projektů?
 3. Jak realizovat kvalitní kontrolu výsledků projektu , zkontrolovat funkcionalitu a výkonnost nově vytvořených programových modulů?
 4. Jak zajistit efektivní a kvalitní průběh implementace?
 5. Je otázkou, jak zajistit, transformaci, resp. migraci dat z původního systému do databází nové aplikace?
 6. Je otázkou, jak v případě aplikace pro velký počet uživatelů realizovat jejich plošná školení ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Operativní řízení a administrace projektu (U403A ),
 • Řešení projektu (U404A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Pracovní týmy musí efektivně využívat dostupné metodiky a analytické metody,
 • Členové pracovních týmů z uživatelské sféry by měli být připraveni seznámit se a využívat standardní analytické metody,
 • U každého aplikačního projektu musí být definováno akceptační řízení a na základě jeho výsledků definovat postupy, jak aplikaci zavést do provozu.