Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Specifické úlohy business intelligence, BI
Specifické úlohy business intelligence, BI
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG440
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Specifické úlohy business intelligence, BI“ – přehled
 • Tvorba dashboardů (U441A ), a to strategických, taktických i operativních s respektováním jejich podstatných charakteristik (F414 ),
 • Realizace prediktivní analýzy , PA (U442A ),
 • Řešení Big data analýz a jejich přínosy (U443A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh "Specifické úlohy business intelligence (BI)"

Skupina specifických úloh je na zvláštních metodikách a některých metodách odpovídajících příslušným BI technologiím. Účelem skupiny úloh je:

 • zajistit adekvátní řešení vymezených úloh odpovídajících potřebám podniku a technologickým zdrojům, které se zde nabízejí,
 • řešit aplikace odpovídající specifickým technologiím,
 • poskytnout uživatelům efektivní prostředí nových analytických a plánovacích úloh

3. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • BI: Dashboard (F414 ),
 • BI: Operativní dashboard (F415 ),
 • BI: Taktický dashboard (F416 ),
 • BI: Strategický dashboard (F417 ).

Dalšími významnými faktory jsou aktuální rozvojové trendy v BI a k nim se řadí především:

 • BI: PA, Prediktivní analýza (F454 ),
 • BI:_ Big Data Analytics (F457 ),
 • BI: Cloud computing (F458 ),
 • BI: SaaS (F459 ).
4. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text ke skupině úloh a k jejím úlohám (PDF).

Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.