Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementují se aplikace business intelligence
Implementují se aplikace business intelligence
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S451
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-01-04
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak zajistit efektivní a kvalitní průběh implementace?
 2. Jak definovat jednotlivé přírůstky BI řešení a jejich priority?
 3. Jakou zvolit architekturu BI řešení?
 4. Jak připravit jednotlivé aplikace a přírůstky do provozu ?
 5. Jak zpracovat veškerou potřebnou dokumentaci ?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zpracování BI Úvodní studie (U431A ),
 • Specifikace přírůstku řešení BI (U432A ),
 • Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ),
 • Modelování a návrh řešení BI (U434A ),
 • Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ),
 • Návrh transformací dat - ETL (U436A ),
 • Implementace řešení BI, (U437A ),
 • Zavedení BI do provozu, migrace, (U438A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Pro implementaci BI řešení existuje celá řada implementačních metodik, obvykle je třeba využívat tu, kterou využívá dodavatel řešení,
 • V rámci BI se jako klíčová využívá metoda dimenzionálního modelování – s tou by se měli dobře seznámit i uživatelé podílející se na BI projektech,
 • Řešení BI aplikací ovlivňuje celá řada faktorů, např. tzv. Self service BI, Big Data Analytics apod. – viz Faktory MBI v části věnované BI