Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Implementují se aplikace business intelligence
Implementují se aplikace business intelligence
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S451
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

V rámci scénáře jsou definovány následující problémy a otázky k řešení:

  1. Jak zajistit efektivní a kvalitní průběh implementace?
  2. Jak definovat jednotlivé přírůstky BI řešení a jejich priority?
  3. Jakou zvolit architekturu BI řešení?
  4. Jak připravit jednotlivé aplikace a přírůstky do provozu?
  5. Jak zpracovat veškerou potřebnou dokumentaci?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Další doporučení jsou uvedena v následujících bodech:

  • Pro implementaci BI řešení existuje celá řada implementačních metodik, obvykle je třeba využívat tu, kterou využívá dodavatel řešení,
  • V rámci BI se jako klíčová využívá metoda dimenzionálního modelování – s tou by se měli dobře seznámit i uživatelé podílející se na BI projektech,
  • Řešení BI aplikací ovlivňuje celá řada faktorů, např. tzv. Self service BI, Big Data Analytics apod. – viz Faktory MBI v části věnované BI