Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řízení IT projektů
Dokumenty řízení IT projektů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení IT projektů:
  • Plán projektu (D401A ),
  • Rozpočet projektu (D411A ),
  • Dokumentace průběhu projektu (D412A ),
  • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
  • Protokol kontroly harmonogramu projektu (D414A ),
  • Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ),
  • Protokol kontroly rozpočtu projektu (D416A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování všech úloh ve skupině Řízení projektu (TG401 ).