Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol kontroly harmonogramu projektu
Protokol kontroly harmonogramu projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D414A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Matoušková, S, (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol kontroly harmonogramu projektu - účel dokumentu

Účelem je dokumentovat výsledky kontoly plnění termínů projektu a identifikovat problémy, definovat řešení.

2. Obsah dokumentu

Protokol kontroly harmonogramu projektu obsahuje:

  1. Datum provedení kontroly a číslo iterace,
  2. Stav: zda je harmonogram dodržen či ne,
  3. Odchylky - pokud harmonogram dodržen není, kde k problému dochází,
  4. Jméno a podpis kontrolora.