Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol kontroly rozpočtu projektu
Protokol kontroly rozpočtu projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D416A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Matoušková, S, (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol kontroly rozpočtu projektu - účel dokumentu
 • Účelem je dokumentovat výsledek kontroly rozpočtu , identifikovat problémy a definovat řešení.
2. Obsah dokumentu
 • Protokol kontroly rozpočtu obsahuje:
  • Číslo a datum provedení kontroly,
  • Stav - zda jsou náklady v mezích rozpočtu,
  • Odchylky - pokud je rozpočet překročen, definují se místa, kde k překročení dochází,
  • Jméno a podpis kontrolora.
3. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Ukončení a vyhodnocení projektu (U406A ),
  • Operativní řízení a administrace projektu (U403A ).