Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol kontroly rozpočtu projektu
Protokol kontroly rozpočtu projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D416A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Matoušková, S, (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol kontroly rozpočtu projektu - účel dokumentu

Účelem je dokumentovat výsledek kontroly rozpočtu, identifikovat problémy a definovat řešení.

2. Obsah dokumentu

Protokol kontroly rozpočtu obsahuje:

  1. Číslo a datum provedení kontroly,
  2. Stav - zda jsou náklady v mezích rozpočtu,
  3. Odchylky - pokud je rozpočet překročen, definují se místa, kde k překročení dochází,
  4. Jméno a podpis kontrolora.