Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení projektu
Řízení projektu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG401
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Cílem řízení jednotlivých projektů je zajistit IT služby, a to ve stanoveném termínu a s odpovídajícím vynaložením nákladů.
3. Přehled úloh
 • Do řízení projektu spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Zahájení projektu, - (U401A ) - standardní operace při zahájení projektu, posouzení a potvrzení účelnosti projektu, opodstatnění projektu vzhledem k relaci nákladů a efektů projektu, rámcové vymezení obsahu projektu, určení pracovních týmů – ( Zahaj ),
  • Příprava projektu, - (U402A ) - specifikace principů, strategií a přístupů k řešení projektu, definování standardů dokumentace, detailní charakteristika jednotlivých částí projektu, detailní určení organizace projektu – ( Přípr ),
  • Operativní řízení a administrace projektu, - (U403A ) - příprava a vedení pracovních schůzek, vedení projektové dokumentace – ( Řízení ),
  • Řešení projektu (U404A ), v případě MBI představuje pouze obecnou součást projektu, která je následně naplněna doporučenými postupy řešení projektů v dalších skupinách úloh, např. Řešení aplikačního projektu - základní principy (TG410 ), Řešení projektu implementace ERP (TG420 ), Řešení projektu business intelligence (TG430 ), Řešení samoobslužných business intelligence aplikací (TG450 ), Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ) a další – ( Řeš ),
  • Analýzy průběhu a výsledků projektu - (U405A ) - jsou založeny na sadě definovaných metrik a jejich vyhodnocování s využitím principů BI, resp. SSBI – ( Anal ),
  • Ukončení a vyhodnocení projektu, - (U406A ) - standardní operace při ukončení projektu, zejména předání všech výstupů, příprava zprávy o ukončení projektu, vyhodnocení projektu – ( Konec ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty realizace informační strategie“ (DSG070 ),
 • „Dokumenty výběrových řízení“ (DSG130 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330 ),
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky sourcingu“ (ISG060 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ),
 • „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ),
 • „Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky řízení změn IT projektů“ (ISG530 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Transakční aplikace“ (FSG300 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM“ (FSG350 ),
 • Podniková analytika – principy a formy“ (FSG400 ),
 • Infrastrukturní aplikace, ECM“ (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing“ (FSG550),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. "Řízení projektu" v kontextu podnikového řízení

11. "Řízení projektu" v kontextu řízení IT
 • Skupina úloh Řízení projektu představuje doporučené obecné postupy řízení jednotlivých projektů a navazuje tak zejména na skupinu úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Úlohy skupiny Řízení projektu vytvářejí rámec pro řešení projektů obecně ve skupině úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a následně podle jednotlivých typů projektů v doméně rozvoje IT služeb.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.