Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řešení aplikačních projektů
Dokumenty řešení aplikačních projektů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG420
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Smlouva na úvodní studii (D420A ),
 • Úvodní studie projektu (D421A ),
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace (D422A ),
 • Dokumentace řešení projektu: implementace (D423A ),
 • Protokol akceptačních řízení (D424A ),
 • Předávací protokol (D425A ),
 • Projektová změna (D426A ),
 • Strategie datové migrace (D427A ),
 • Návrh testů a testovacích případů (D428A),
 • Dokumentace úpravy ERP systému (D431A ),
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a obdobně skupin úloh podle jednotlivých typů aplikačních projektů, tj. ERP (TG420 ), WMS, (TG426 ), BI (TG430 ), SSBI (TG450 ), MA (TG460 ), ECM (TG470 ), CRM (TG480 ).
 • Dokument Smlouva na úvodní studii je podkladem pro úlohu Zpracování úvodní studie (U411A ).
 • Dokument Úvodní studie projektu je výstupem úlohy Zpracování úvodní studie (U411A ).
 • Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace je předmětem zpracování úloh Analýza a návrh aplikace - TASW (U412A ) a Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ).
 • Dokumentace řešení projektu: implementace , dokument Návrh testů a testovacích případů a dokument Protokol akceptačních řízení jsou předmětem zpracování úloh Implementace aplikace – TASW (U413A ) a Implementace aplikace – IASW (U413B ).
 • Dokumenty Strategie datové migrace a Předávací protokol jsou předmětem zpracování úlohy Příprava na zavedení do provozu, migrace (U414A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),