Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Strategie datové migrace
Strategie datové migrace
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D427A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Krofika, P., KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-08
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Strategie datové migrace - účel dokumentu
 • Dokument je používán při projektech nasazování nového informačního systému, kdy je jejich součástí i migrace dat ze starých systémů do nového.
 • Jedná se o obecnou směrnici , dle které se řídí práce na datové migraci.
 • Dokument by měl:
  • být v textové podobě, dělen do jednotlivých oblastí,
  • být přístupný všem, kteří by se dle něj měli řídit,
  • vycházet z dalších dokumentů v rámci projektu či společnosti - Informační strategie (D001A ), Projektový záměr (D102A), Plán projektu (D401A ),
  • být průběžně aktualizován s jakoukoli změnou dokumentů, ze kterých vychází, či po jiných změnách projektu samotného.
2. Obsah dokumentu
 • Dokument obsahuje:
  • Projektový plán migrace (většinou alespoň hrubý plán),
  • Definice oblastí, které migrace zahrnuje,
  • Popis nového systému,
  • Popis starých systémů, včetně aktivit, které s nimi budou prováděny po migraci,
  • Principy, postupy a procesy používané při migraci,
  • Technické prostředky využívané při migraci,
  • Klíčové činnosti a rizika,
  • Předávací a akceptační proces,
  • Další oblasti, které je nutné při migraci dat řešit.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U414A ).