Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Strategie datové migrace
Strategie datové migrace
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D427A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Krofika, P., KIT, VŠE
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Strategie datové migrace - účel dokumentu

Dokument je používán při projektech nasazování nového informačního systému, kdy je jejich součástí i migrace dat ze starých systémů do nového. Jedná se o obecnou směrnici, dle které se řídí práce na datové migraci. Dokument by měl:

 • být v textové podobě, dělen do jednotlivých oblastí,
 • být přístupný všem, kteří by se dle něj měli řídit,
 • vycházet z dalších dokumentů v rámci projektu či společnosti - Informační strategie (D001A ), Projektový záměr (D102A), Plán projektu (D401A ),
 • být průběžně aktualizován s jakoukoli změnou dokumentů, ze kterých vychází, či po jiných změnách projektu samotného.

2. Obsah dokumentu

Dokument obsahuje:

 1. Projektový plán migrace (většinou alespoň hrubý plán),
 2. Definice oblastí, které migrace zahrnuje,
 3. Popis nového systému,
 4. Popis starých systémů, včetně aktivit, které s nimi budou prováděny po migraci,
 5. Principy, postupy a procesy používané při migraci,
 6. Technické prostředky využívané při migraci,
 7. Klíčové činnosti a rizika,
 8. Předávací a akceptační proces,
 9. Další oblasti, které je nutné při migraci dat řešit