Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace
Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D422A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Hlaváček, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumentace řešení projektu: analýza a návrh aplikace - účel dokumentu
 • Účelem je definovat návrh řešení - funkcionalitu, strukturu, vazby na prostředí, další aplikace a systémy.
2. Obsah dokumentu
 • Dokumentace řešení projektu - Analýza a návrh aplikace představuje v MBI projektovou dokumentaci, tedy skupinu dokumentů zahrnující výsledky fází řešení globální analýza a návrh, detailní analýza a návrh , a to pro řešení na bázi typového, nebo individuálního software.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Globální analýza a návrh IASW:
  1. Analýza současného stavu,
  2. Analýza informací v systému,
  3. Procesní modely,
  4. Datový model,
  5. Funkční model,
  6. Uživatelský pohled,
  7. Návrh SW architektury systému,
  8. Návrh HW architektury,
 3. Detailní analýza a návrh - IASW:
  1. Detailní datový model,
  2. Uživatelské rozhraní a práva,
  3. Detailní návrh SW architektury,
  4. Hardwarová architektura,
  5. Testování systému,
  6. Příprava manuálů a školení,
  7. Odhad časové náročnosti,
  8. Harmonogram implementace a testování systému,
 4. Globální analýza a návrh – TASW:
  1. Doplněná specifikace funkčních požadavků,
  2. Specifikace funkcí a procesů,
  3. Přehled změn v organizaci,
  4. Uživatelská rovina,
  5. Návrh nasazení TASW,
  6. Záznam o instalaci TASW pro školení,
  7. Záznam o školení projekčního týmu,
 5. Detailní analýza a návrh – TASW:
  1. Detailní specifikace funkcí a procesů,
  2. Uživatelská rovina,
  3. Technologická infrastruktura,
  4. Plán testování,
  5. Protokoly z verifikace prototypů.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Analýza a návrh aplikace – TASW (U412A ),
  • Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ).