Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu implementace mobilních aplikací (MA)
Řešení projektu implementace mobilních aplikací (MA)
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG460
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA“ – přehled
 • Zpracování Úvodní studie MA - (U461A ) - celková koncepce využívání mobilních aplikací v různých oblastech řízení podniku a obchodních aktivitách,
 • Analýza stavu využití mobilních aplikací - (U463A ) - a aktuálních požadavků uživatelů na tyto aplikace, i v nových obchodních aktivitách,
 • Návrh technologické platformy - (U464A ) - pro mobilní aplikace, pokud má dojít ke změnám oproti dosavadním technologiím,
 • Definování oblasti bezpečnosti MA - (U465A ) - resp. řešení specifických bezpečnostních nároků na provoz mobilních aplikací,
 • Implementace - (U466A ) - resp. vývoj jednotlivých dílčích nových mobilních aplikací podle momentálních požadavků podniku,
 • Zavedení do provozu a údržba mobilních aplikací (U467A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh představuje doporučené postupy řešení projektů a navazuje tak přímo na skupinu úloh „Řízení projektů“ (TG401 ) a „Řešení aplikačního projektu“ (TG410 ).
 • Účelem skupiny úloh je :
  • specifikovat doporučený postup řešení celého projektu, případně řešení pouze dílčích úloh s ohledem na specifický charakter mobilních aplikací ,
  • dosáhnout kvalifikovaným uplatněním mobilních aplikací v řídících a obchodních aktivitách podniku očekávaných ekonomických i mimoekonomických efektů ,
  • díky vysoké dostupnosti mobilních aplikací v místě i čase zvýšit výkonnost jednotlivých pracovníků i celého podniku,
  • v rámci jednotlivých úloh a souvisejících objektů řízení presentovat charakteristiky a postupy implementace mobilních aplikací , včetně přípravy, zadání a návrhu jednotlivých mobilních aplikací.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • S řešením implementace mobilních aplikací je spojena celá škála problémů a otevřených otázek, ty hlavní jsou vymezeny ve scénáři „Je třeba zajistit kvalitní implementace mobilních aplikací“ (S491 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Rozsah uplatnění mobilních aplikací je silně vázáno na odvětví ekonomiky , i když v určité míře se uplatňují ve všech odvětvích. Nejvýrazněji je to ale většinou v těchto odvětvích :
  • Maloobchod (F009 ),
  • Banky a pojišťovny (F010 ),
  • Telekomunikace (F011 ),
  • Utility - elektřina, voda, plyn (F012 ),
  • Stavebnictví (F017),
  • Doprava a skladování (F019 ),
 • Z technologického hlediska jsou nejvýznamnějšími faktory:
  • Mobilní aplikace, Mobile Computing (F550 ),
  • BYOD, Bring Your Own Device (F551),
  • Mobilní BI (F460 ),
 • Způsob a přístupy k nasazení mobilních aplikací jsou do jisté míry ovlivněny i dalšími faktory , zejména Zaměření IT služeb (F055 ), Dislokace podniku (F056), Reengineering podnikových procesů (F057 ), Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ).
5. „Řešení implementace mobilních aplikací“ – vazby na ostatní oblasti řízení podniku
 • Mobilní aplikace jsou využitelné v různé míře v jednotlivých oblastech řízení podniku . V dalším přehledu jsou uvedeny ty nejvýznamnější:
  • Finanční řízení podniku, zejména sledování závazků a pohledávek (TGQ050 ),
  • Řízení prodeje zboží a služeb – při kontaktu přímo se zákazníkem (TGQ100 ),
  • Řízení nákupu – zboží, materiálů, služeb – při kontaktu přímo s dodavatelem nebo partnerem (TGQ150 ),
  • Řízení skladů , řízení inventur, řízení expedičních skladů – zejména při skladových operacích na velkém prostoru, u detašovaných skladů apod. (TGQ200 ),
  • Marketing – zejména při řízení a realizaci marketingových kampaní přímo u respondentů nebo zákazníků (TGQ350 ),
  • Řízení dopravy – zajišťování požadavků při jejich značné dislokaci (TGQ400 ),
 • Řešení úloh nasazení a uplatnění mobilních aplikací v podniku se zaměřují na tyto klíčové aspekty :
  • určení reálné potřeby a celkové koncepce nasazení mobilních aplikací,
  • řešení změn v podnikových procesech , které do nich přinášejí možnosti mobility,
  • specifikace požadavků na jednotlivé dílčí aplikace (U466F),
  • organizace a zajištění bezpečnosti provozu,
  • kvalitní příprava uživatelů pro co nejefektivnější využití mobilních aplikací.
6. „Řešení implementace mobilních aplikací“ – vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Strategické řízení IT (DO090 ),
  • Formulace vize a cílů IT podniku (U031A ) – určení potřeby a oblastí využití mobilních aplikací v řízení podniku,
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
  • Vytvoření a rozvoj katalogu IT služeb (U101A ) - IT služeb zajišťovaných mobilními aplikacemi,
  • Řízení bezpečnosti provozu a rozvoje IT služeb (U162A ) – mobilních aplikací a technologií,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ) – ve vztahu ke stavu a požadavkům na mobilní aplikace,
  • Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ) – vzhledem k využití mobilních aplikací,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ),
  • Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) – specificky mobilních služeb,
  • Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ) – specifikace očekávaných efektů mobilních aplikací,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) - řešení vazeb na ostatní projekty aplikací:
  • Implementace ERP (TG420 ),
  • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
 • Řízení provozu IT (DO700 ),
  • Správa aplikací (U703A ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ) – zejména hodnocení požadavků pokrytých mobilními aplikacemi.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.