Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metod : Metodiky a metody řízení podniku
Metodiky a metody řízení podniku
Kód skupiny metod

Standardní kód skupiny metod v MBI

:
MG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metod – obsahové zaměření, způsob využití.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metodik a metod zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled vybraných metod řízení celého podniku
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ),
 • Balanced Scorecard, BSC (M002 ),
 • Basel II (M003 ),
 • EFQM (M004 ),
 • Benchmarking (M005 ),
 • Segmentace zákazníků (M006 ),
 • CRP, Continuous Replenishment (M007),
 • QR, Quick Response (M008),
 • CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment (M009),
 • VMI, Vendor Managed Inventory (M010),
 • ECR, Efficient Consumer Response (M011),
 • CAO, Computer Assisted Ordering (M012),
 • Logistika (M013),
 • Specifické metody řízení podniku (M030 ).
3. Využití metod v úlohách a skupinách úloh
 • Všechny uvedené metody se využívají zejména ve skupinách úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Marketing (TGQ350 ) a v doméně strategického řízení IT (DO090 ).
 • Metody Corporate Performance Management, Balanced Scorecard, EFQM a Benchmarking se využívají téměř výlučně v úlohách Strategické analýzy (UQ001A ), Formulace podnikové strategie (UQ002A ) a v řízení IT převážně ve skupinách úloh IT jako součást byznysu (TG001 ) a Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ).
 • Metody Segmentace zákazníků, QR, Quick Response, ECR, Efficient Consumer Response se využívají ve skupině úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), případně Retail: Prodej (TGQ580XRE ) a v řízení IT ve skupině úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • CRP, Continuous Replenishment a CPFR, Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment jsou součástí plánovacích úloh, především Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ), Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ) a Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ).
 • Metody VMI, Vendor Managed Inventory, CAO, Computer Assisted Ordering podporují zejména skupiny úloh Řízení nákupu (TGQ150 ), Řízení skladů (TGQ200 ), případně Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE) a Retail: Skladování (TGQ560XRE ),
 • Detailní přehled dalších metod je k dispozici na portále/ .