Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Formulace podnikové strategie
Formulace podnikové strategie
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
UQ002A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-08-27
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Formulace podnikové strategie“ – účel:
 • Účelem úlohy je definovat základní podnikové cíle podle jednotlivých oblastí podnikání a oblastí podnikového řízení.
2. Dimenzionální prostor pro formulaci podnikové strategie:
 • Při řešení podnikové strategie je účelné pro definování podnikových cílů zvažovat hlediska , resp. dimenze ve vztahu k vybraným ukazatelům strategického řízení, a to z těchto skupin:
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ),
  • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
  • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ).
3. Vymezení plánovacího prostoru pro formulaci podnikové strategie
 • Výstupní dokument: Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Dále uvedené ukazatelé a dimenze představují pouze vybrané, základní - význ amné pro formulaci podnikové strategie . K nim na stránkách jednotlivých metrik mohou být doplněny i další související.
3.1. Finanční ukazatele podnikové strategie dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro finanční část podnikové strategie:
  • Hospodářský výsledek (IQ0001 ), Hrubá marže (IQ0008 ), Objem nákladů podniku (IQ0003 ), Náklady na zajištění nákupu zboží (IQ3003 ),
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  • Obrat (IQ0002 ), Tržby z prodeje zboží a služeb (IQ1007 ), Prodejní marže (IQ1009 ),
  • EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
  • EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
 • Dimenze pro finanční část podnikové strategie:
3.2. Obchodní ukazatele dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro obchodní část podnikové strategie:
  • Pozice podniku na trhu (IQ2001 ),
  • Počet zákazníků podniku (IQ1001 ), Počet dodavatelů (IQ3006 ),
  • Náklady prodeje zboží a služeb (IQ1008 ),
  • Tržní podíl (IQ1002 ), Prodejní potenciál (IQ1011 ),
 • Dimenze pro obchodní část podnikové strategie:
3.3. Personální ukazatele dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro personální část podnikové strategie:
  • Počty pracovníků (IQ5001 ), Pracovní fond v člověkodnech (IQ5002 ),
  • Objem kursů a programů (IQ5031 ), Náklady na kursy a kvalifikační programy (IQ5032 ).
 • Dimenze pro personální část podnikové strategie:
  • Podnikové cíle (DIQ001 ), Věková struktura (DIQ203 ),
  • Kvalifikační struktura (DIQ202 ), Vzdělávání zaměstnanců (DIQ204 ).
3.4. Majetkové a investiční ukazatele dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro majetkovou a investiční část podnikové strategie:
  • Objem majetku podniku (IQ5061 ), Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
  • Objem investic (IQ5064 ), Objem oprav a údržby (IQ5065 ),
  • Objem plánovaných investičních prostředků do IT (I441 ),
 • Dimenze pro majetkovou a investiční část podnikové strategie:
4. Zdroje dat:
 • Stávající podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • SWOT analýza podniku (D012A ) Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 • Byznys model podniku (DQ006A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Podniková personální evidence (DQ250A ),
 • Evidence dodavatelů (DQ154A),
 • Dokumenty - informace o zákaznících a trhu (DQ361A).
 • Externí zdroje, sociální sítě, atd.
5. Vztahy podnikové strategie k IT:
 • Plánovací aplikace na bázi Business Intelligence,
 • Aplikace pro Competitive Intelligence (F481 ),
 • Specifické analytické aplikace pro strategické řízení podniků.
6. Podmínky úspěšnosti řešení podnikové strategie:
 • Aktivní účast vlastníků a vedení podniku na formulaci strategie,
 • Racionální uplatnění metod strategického řízení - Corporate Performance Management, CPM (M001 ), Balanced Scorecard, BSC (M002 ) a další,
 • Kvalifikované využití všech relevantních informačních zdrojů pro formulaci strategie a nástrojů pro jejich zpracování,
 • Efektivní využití principů plánovacích aplikací na bázi business intelligence (F453 ) a podle potřeb a možností i využití principů prediktivní analytiky (F454 ).