Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : SWOT analýza podniku
SWOT analýza podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D012A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. SWOT analýza podniku - účel dokumentu

Účelem je vyhodnotit silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby, zejména ve vztahu k informatice.

2. Obsah dokumentu

Dokument obsahuje formalizovanou specifikaci všech podstatných aktuálních charakteristik podniku (silných a slabých stránek) i perspektivních (příležitostí, hrozeb) s cílem vytvořit základ pro další strategickou orientaci podniku jako celku a zejména v informatice.

3. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: doporučená struktura dokumentu,
  • Tabulka: pro záznam výsledků SWOT analýzy