Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : SWOT analýza podniku
SWOT analýza podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D012A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. SWOT analýza podniku - účel dokumentu
 • Účelem je vyhodnotit silné a slabé stránky podniku, jeho příležitosti a hrozby, zejména ve vztahu k informatice.
2. Obsah dokumentu
 • Dokument obsahuje formalizovanou specifikaci všech podstatných aktuálních charakteristik podniku (silných a slabých stránek) i perspektivních (příležitostí, hrozeb) s cílem vytvořit základ pro další strategickou orientaci podniku jako celku a zejména v informatice.
3. Struktura dokumentu:
 1. Externí vlivy:
  1. Zájmy vlastníků,
  2. Zákazníci, odběratelé,
  3. Dodavatelé,
  4. Kooperace, aliance,
  5. Konkurence,
  6. Ekonomická situace, politické, sociální a kulturní vlivy,
  7. Legislativa,
 2. Interní vlivy:
  1. Řízení a organizace dle úrovní,
  2. Podnikové procesy,
  3. Finanční řízení,
  4. Řízení personálních zdrojů (knowledge management),
  5. Logistika (nákup, prodej, provoz),
  6. Marketing,
  7. Péče o zákazníka,
  8. Informatika,
 3. Závěry ze SWOT analýzy pro rozvoj podniku a informatiky .
4. Vznik dokumentu
 • Ve skupině úloh: Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ).
5. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: detailní doporučená struktura dokumentu,
 • Tabulka: pro záznam výsledků SWOT analýzy