Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metoda : Balanced Scorecard (BSC)
Balanced Scorecard (BSC)
Kód metody

Standarní kód metody v MBI

:
M002
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metody - rekapitulace základních principů ve vztahu k řízení informatiky

1. Balanced Scorecard (BSC) - celková charakteristika
 • Metoda BSC představená na začátku 90. let R. Kaplanem a D. Nortonem, je uceleným systémem vyvážených, nejenom finančních měřítek, dávající si za cíl zefektivnit implementaci, monitoring a korekce obchodní strategie.
 • Metoda BSC pohlíží na organizaci ze 4 perspektiv . V rámci těchto perspektiv organizace definuje ukazatele , měří a analyzuje data.:
  • Finanční perspektiva zahrnuje finanční ukazatele (například zisk, návratnost kapitálu, cash flow, marže).
  • Zákaznická perspektiva měří uspokojení zákazníků prostřednictvím hodnoty pro zákazníka, která je spojením produktu, kvality, ceny, služeb a záruk.
  • Perspektiva podnikových procesů obsahuje ukazatele, které umožňují manažerům poznat, zda procesy fungují správně a zda produkty a služby odpovídají požadavkům zákazníků.
  • Perspektiva učení a růstu zahrnuje vzdělávání zaměstnanců a firemní kulturu, které v současné době nabývají na významu .
 • Metoda Balanced Scorecard tak umožňuje sledovat kromě finančních výsledků i to:
  • jak jsou podniky schopny zajišťovat hmotná i nehmotná aktiva potřebná k svému růstu a zvyšování konkurenceschopnosti,
  • jak vytvářejí hodnotu pro současné i budoucí zákazníky,
  • jak se musí zlepšit kvalita lidských zdrojů , systémů a způsobů práce, které jsou nezbytné pro zvyšování budoucí výkonnosti .