Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Věková struktura
Věková struktura
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ203
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Věková struktura - obsahové vymezení
  • Dimenze představuje rozdělení pracovníků podle věkových skupin, které jsou v podniku významné pro řízení.
2. Prvky dimenze
  • Dimenze nemá hierarchickou strukturu, představuje věkové intervaly, např. 18 - 25, 26 - 35 apod.
3. Datové zdroje dimenze
  • Podniková personální evidence (DQ250A ),
  • Personální výkazy (DQ281A),
  • Personální analýzy (DQ291A).