Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Lidské zdroje podniku a mzdy
Lidské zdroje podniku a mzdy
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ20
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí lidských zdrojů
  • Skupina dimenzí zahrnuje jak základní přehled zaměstnanců, tak jejich kvalifikace a kvalifikačních stupňů.
  • Kromě toho slouží i pro analýzy mezd a mzdového vývoje.
  • Obsahuje tyto dimenze:
2. Podskupiny metrik ve vztahu k personálním dimenzím
  • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
  • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53),
  • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16).
  • V oblasti IT se využívají zejména pro práci s těmito metrikami: Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ).