Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT
Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG220
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT představují specifickou část personálního řízení firmy.
3. Přehled metrik
 • Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ),
 • Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
 • Objem školení v IT v člověkodnech (I223 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
 • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ).
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty řízení personálních zdrojů (DSG220 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).