Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT
Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG220
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky personálních zdrojů:
  • Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ),
  • Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
  • Objem školení v IT v člověkodnech (I223 ).
2. Využití metrik personálních zdrojů ve skupinách úloh:
  • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
  • Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik personálních zdrojů:
  • Základní dimenze (DIG000 ),
  • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
  • Podniková organizace (DIGQ01 ).
4. Využití metrik personálních zdrojů v aplikacích:
  • Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ),
  • Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT (A204A ).