Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počty pracovníků ve vztahu k IT
Počty pracovníků ve vztahu k IT
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I221
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
pracovník
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Fyzické počty pracovníků podniku, tj. nepřepočítané podle úvazků.

2. Související metriky
  1. Podíl fyzických nepřepočítaných interních pracovníků v informatice na celkovém počtu pracovníků podniku v %,
  2. Počet pracovníků podnikové informatiky rozlišených podle dimenze profesí,
  3. Počet dlouhodobě neobsazených pracovních míst v podnikové informatice,
  4. Průměrné platy jednotlivých profesí v IT útvaru a jejich možné srovnání s průměry v dané zemi,
  5. Fluktuace jednotlivých profesí v IT útvaru vyjádřená počtem odchodů pracovníků za dané období, např. 1 měsíc.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Podniková personální evidence (DQ250A ),
  • Personální plány (DQ261A),
  • Personální výkazy (DQ281A),
  • Personální analýzy (DQ291A).
4. Adekvátní dimenze