Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty strategického řízení IT
Dokumenty strategického řízení IT
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podskupiny dokumentů strategického řízení informatiky:
 1. Analytické dokumenty pro řešení informační strategie (DSG020 ):
  1. Informační strategie (D001A ), Plán řešení informační strategie (D011A ),
  2. SWOT analýza podniku (D012A ), SWOT analýza řízení informatiky podniku (D013A ),
  3. Analýza stavu informatiky podniku (D021A ), Analýza IT trhu (D022A ), Analýza IT obchodních, partnerů (D023A ), Analýza organizace (D024A ),
  4. Dílčí analytické dokumenty pro řešení informační strategie (D025A ),
 2. Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ) :
  1. Katalog cílů informatiky (D041A ), Katalog požadavků na IT (D042A ),
 3. Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ) :
  1. Podniková architektura (D051A ), Architektura IT služeb (D052A ),
  2. Aplikační architektura (D053A ), Technologická architektura (D054A ), Datová architektura (D055A ), Softwarová architektura (D056A ),
 4. Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ) :
  1. Koncepce řízení IT (D061A ),
  2. Koncepce sourcingu (D062A ), Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ),
 5. Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ) :
  1. Strategický plán projektů (D071A ), Kritéria hodnocení priorit projektů (D072A ),
  2. Rozpočet informační strategie (D073A )
2. Využití dokumentů ve skupinách úloh
 • IT jako součást byznysu (TG001 ),
 • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ),
 • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
 • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
 • Plán transformace IT podniku do cílového stav (TG005 ),
 • Strategické řízení podniku (TGQ000 ).