Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty návrhů architektur
Dokumenty návrhů architektur
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG050
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty různých typů architektur
  • Podniková architektura (D051A ),
  • Architektura IT služeb (D052A ),
  • Aplikační architektura (D053A ),
  • Technologická architektura (D054A ),
  • Datová architektura (D055A ),
  • Softwarová architektura (D056A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Dokumenty Podniková architektura a Architektura IT služeb jsou předmětem řešení úlohy Návrh architektury IT služeb (U033A ) a podkladem pro úlohu Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) a pro skupiny úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ) a Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Dokumenty Aplikační architektura, Technologická architektura, Datová architektura a Softwarová architektura jsou výstupem úlohy Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ) a podkladem pro skupiny úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ) a Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Dokumenty Aplikační architektura, Technologická architektura a Softwarová architektura jsou podkladem pro skupinu úloh Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
  • Dokument Datová architektura je vstupem do skupiny úloh Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ).