Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Podniková architektura
Podniková architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D051A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Podniková architektura - účel dokumentu
  • Účelem je vyjádřit celkový pohled na podnik , jeho hlavní součásti a vazby mezi nimi. Vytvořit základ pro jeho systematický rozvoj.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument Podnikové architektury vyjadřuje přístup a koncept upořádání vztahu mezi byznysem a jeho informačním systémem .
  • Ten musí respektovat okolní prostředí a definovat základní principy návrhu a rozvoje systému.
  • Detailní charakteristiky vyjadřuje faktor MBI "Podniková architektura" (F150 ).