Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty realizace informační strategie
Dokumenty realizace informační strategie
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG070
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty pro realizaci informační strategie
  • Strategický plán projektů (D071A ),
  • Kritéria hodnocení priorit projektů (D072A ),
  • Rozpočet informační strategie (D073A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Všechny uvedené dokumenty jsou výstupem skupiny úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
  • Dokumenty Strategický plán projektů a Kritéria hodnocení priorit projektů jsou podkladem pro skupinu úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
  • Dokument Rozpočet informační strategie je vstupem do skupin úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení investic do IT (TG303 ).