Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Kritéria hodnocení priorit projektů
Kritéria hodnocení priorit projektů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D072A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Kritéria hodnocení priorit projektů - účel dokumentu
 • Účelem je definovat relativně objektivně priority plánování a řešení informatických projektů na základě strategických potřeb podniku.
2. Obsah dokumentu
 • Pro určování priorit informatických projektů se užívá řada technik . Jednou z nich je technika, která odvozuje prioritu projektů z priorit požadavků , které projekt řeší.
 • V rámci MBI je dokument založen na technice, která je odvozena z existujících technik, a která je vhodná zejména v případech, kdy projekt nebyl plánován na základě informační strategie, a tudíž nejsou k dispozici priority požadavků ve standardní podobě.
3. Struktura dokumentu:
 1. Přínosy projektu:
  1. Návratnost investice,
  2. Úroveň podpory podnikových cílů,
  3. Podpora konkurenceschopnosti podniku,
  4. Podpora podnikových procesů,
  5. Naléhavost zavedení aplikace,
  6. Konzistence s plánovanou architekturou IT a s informační strategií,
 2. Rizika projektu:
  1. Rizika reorganizace,
  2. Rizika nejasnosti požadavků na aplikaci,
  3. Rizika omezené portability a flexibility aplikace,
  4. Rizika nedostatečné kvalifikace,
  5. Rizika změn infrastruktury,
  6. Riziko rozsahu a doby řešení,
 3. Výsledné hodnocení projektu.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Specifikace projektů a jejich priorit (U041A ).