Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Rozpočet informační strategie
Rozpočet informační strategie
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D073A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Rozpočet informační strategie - účel dokumentu
  • Účelem je určit nákladovou náročnost na realizaci informační strategie v jednotlivých létech.

2. Obsah dokumentu
  • Rozpočet informační strategie je z aložen na její ekonomické kalkulaci, která shrnuje plánované náklady a přínosy realizace strategie.
  • Na této úrovni jde o pouze o rámcové odhady , které jsou postupně zpřesňovány v rámci plánu projektů, projektových záměrů a rozpočtů podnikové informatiky na jednotlivá dílčí období.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ).