Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie
Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U042A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-25
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie“ – cíl, účel
  • Cílem úlohy je ekonomicky zdůvodnit priority vývoje informatiky, analyzovat celkové náklady na informatiku a specifikovat očekávané efekty spojené s realizací strategie.
2. “Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie“ - klíčové aktivity
  • Odhady a rozbor nákladů na realizaci jednotlivých strategických aktivit,
  • Specifikace očekávaných efektů , které navrhované strategické aktivity a projekty mají přinést,
  • Na základě uvedených ekonomických analýz rozpočet realizace informační strategie,
  • Návrh na cenovou politiku pro externě poskytované informační služby,
  • Určení principů interních cen za služby poskytované útvarům podniku.