Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu
Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG060
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty koncepce řízení informatiky a sourcingu
  • Koncepce řízení IT (D061A ),
  • Koncepce sourcingu (D062A ),
  • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Dokument Koncepce řízení IT je výstupem úlohy Koncepce rozvoje řízení IT (U037A ).
  • Dokumenty Koncepce sourcingu a Kritéria hodnocení variant outsourcingu jsou výstupem úlohy Návrh sourcingu IT (U035A ) a vstupem do skupin úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a do úlohy Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).