Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu
Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG060
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Koncepce řízení IT (D061A ),
 • Koncepce sourcingu (D062A ),
 • Kritéria hodnocení variant outsourcingu (D063A ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Dokument Koncepce řízení IT je výstupem úlohy Koncepce rozvoje řízení IT (U037A ).
 • Dokumenty Koncepce sourcingu a Kritéria hodnocení variant outsourcingu jsou výstupem úlohy Návrh sourcingu IT (U035A ) a vstupem do skupin úloh Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a do úlohy Ekonomická analýza sourcingu (U305A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),